Garantiebepaling

Beste Dealer,

Kettler Sport Benelux neemt de verantwoordelijkheid voor de service op de door u aangekochte Kettler Sport fitness producten.

Wij willen u dan ook informeren over de garantievoorwaarden in de Benelux, welke ingaan vanaf 1 januari 2021.